PRAKTIJK
SYSTEEMTHERAPIE
GRONINGEN
MARDOU MEIJERMAN

Individuele therapie

Voor individuele systeem therapie kies je als je dingen uit wil zoeken waar je tegen aan loopt. Dit kan gaan over ingrijpende levenservaringen of psychische klachten. Je bent niet tevreden met hoe het nu gaat maar het lukt je nog niet om het anders te doen. De dingen waar je tegen aan loopt worden altijd bekeken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Dit kan zijn je gezin van herkomst en/of je relaties in het heden.

WANNEER INDIVIDUELE SYSTEEMTHERAPIE 
• Je wilt met je persoonlijke moeilijkheden of crisissen aan de slag gaan. 
• Misschien wil je nagaan welke (familie-) patronen je doorgeeft of wat je wilt doorbreken. 
• Je zoekt een manier om je echtscheiding te verwerken. 
• Je maakt steeds een verkeerde partnerkeuze en wil hier meer inzicht in krijgen. 
• Je wilt uitzoeken waar je schuldgevoelens vandaan komen. 
• Je wilt meer grip krijgen op klachten zoals, angst, depressie, stress, agressie 
• Je wilt een patroon van terugkerende somberheid / depressie/stress doorbreken. 
• Je blijft last ondervinden van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. 
• Je zoekt een manier om met problemen rondom zelfvertrouwen, zelfbeeld of identiteit om te gaan. 
• Je zoekt naar een manier om assertiever te worden. 
• Het lukt niet voldoende om door te gaan met je leven na een verlieservaring. 
• Je stuit op verwerkingsmoeilijkheden uit je verleden. 
• Je wilt meer informatie over diagnoses als AD(H)D en/of autisme, depressie en andere psychiatrische diagnoses en hoe hier mee om te gaan. 
• Je wilt werken aan je relatie, maar relatietherapie samen met je partner is geen optie. Dit doorloop je alleen, maar toch staat je relatie met de ander centraal. Ben je alleen met de gesprekken begonnen en wil je partner op een later moment toch aan de therapie deelnemen? Dat kan, mits jullie daar allebei mee instemmen. 
• Je wilt je gezinssituatie verbeteren, maar gesprekken samen met de anderen is geen optie. In dat geval kun je kiezen voor individuele systeemtherapie. Dit doorloop je alleen, maar toch staat je relatie met anderen centraal.

Als je contact opneemt met de praktijk, dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvang je informatie over de therapie. Zo kan je een goede keuze maken of dit bij jou past en of het klikt met de therapeut.

Als we besluiten van start te gaan, spreken we ook af hoe vaak je een gesprek hebt.
Er wordt daarbij heel precies gericht op wat jij nodig hebt.

Bij de start van de therapie brengen we in kaart waar je tegenaan loopt en wat je graag zou willen veranderen. Ook wordt er gekeken of nog andere factoren van invloed zijn.
Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase in je leven (zoals het krijgen van kinderen, uit huis gaan van de kinderen) andere baan of werkeloos worden enz.

In de gesprekken wordt in ieder geval geoefend om de patronen die je in de weg staan te vervangen voor nieuwe, positieve interacties. Waarmee je precies aan de slag gaan, hangt af van wat er speelt. Door te achterhalen waar de moeilijkheden en de mogelijkheden liggen kan uiteindelijk een plan gemaakt worden hoe je het beste kunt werken aan wat je graag wilt bereiken.