PRAKTIJK
SYSTEEMTHERAPIE
GRONINGEN
MARDOU MEIJERMAN

Aanmelding

AANMELDEN VOOR CLIËNTEN
Je kan jezelf aanmelden voor een kennismakingsgesprek door het contactformulier in te vullen van de website, mij te bellen via 06-33196969 of door een e-mail te sturen aan mardou.meijerman@gmail.com.

AANMELDEN VOOR VERWIJZERS
Voor meer informatie zie info verwijzers. Als casemanager CJG of WIJ-team, huisarts, praktijkondersteuner kunt u desgewenst cliënten, woonachtig in de provincie Groningen, doorverwijzen voor therapie of behandeling. Wilt u graag vooroverleg hebben om te zien of aanmelding inderdaad passend lijkt dan kunt u mij rechtstreeks bellen. Het is mijn ervaring dat de behandeling het beste verloopt als goed wordt samengewerkt met alle betrokkenen in het cliëntsysteem. Daarom houd ik de lijnen graag kort en overleg ik waar nodig.