PRAKTIJK
SYSTEEMTHERAPIE
GRONINGEN
MARDOU MEIJERMAN

Gezinstherapie na scheiding

De periode na een scheiding is bijna altijd een moeilijke tijd. Of het nu om je eigen scheiding gaat of om die van je ouders. Het is niet eenvoudig om er op een goede manier mee om te gaan. Voor ouders en kinderen die verder willen na een scheiding is er gezinshulp na scheiding.

JE WILT HET BESTE VOOR JE KIND
Maar er zijn ook ruzies, meningsverschillen of hoog opgelopen emoties. Dan kan het lastig zijn om het ouderschap samen vorm te geven. Gezinshulp na scheiding helpt ouders en kinderen om op een nieuwe manier verder te gaan. In de therapie bespreken we bijvoorbeeld hoe je als ouders met elkaar praat en hoe je het ouderschap als ex-partners invult.

Het belang van je kind staat daarbij centraal. In de gesprekken kijken we hoe je als ouder je kinderen het beste kunt ondersteunen in de periode na de scheiding. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over de omgang met de kinderen. We evalueren hoe gemaakte afspraken in de praktijk uitpakken. Zijn er knelpunten, dan biedt de therapie gelegenheid om daar mee te oefenen.

JE WILT OMGAAN MET DE SCHEIDING VAN JE OUDERS
Als je ouders gaan scheiden, verandert er veel. Misschien ga je zelf verhuizen, of verhuist een van je ouders. Je kunt met dilemma’s zitten. Bijvoorbeeld als je ouders verschillend denken over wat het beste voor je is. Of als je je eigen keuzes wilt maken maar niet tussen je ouders in wilt komen te staan. Gezinshulp na scheiding begeleidt je bij het omgaan met de nieuwe situatie. In de therapie bespreken we hoe het met je gaat en waar je tegenaan loopt. Hoe de gesprekken precies verlopen, hangt af van je leeftijd en je persoonlijke situatie.

DE GESPREKKEN
Als jullie contact opnemen met de praktijk, dan worden jullie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen jullie informatie over gezinstherapie. Zo kunnen jullie een goede keuze maken of dit bij jullie past en of het klikt met de therapeut.

Wordt besloten van start te gaan, dan wordt afgesproken hoe vaak jullie een gesprek zullen hebben. Er wordt heel precies gekeken wat jullie als gezin nodig hebben.

Wie van jullie aan de gesprekken deelneemt, verschilt per situatie. In geval van jonge kinderen starten de ouders meestal zonder de kinderen met de gesprekken. Zet je als ouders stappen in de goede richting, dan is er vaak een positief effect zichtbaar bij de kinderen. Actieve betrokkenheid van de kinderen bij de gesprekken is dan misschien niet zozeer meer de wens.

Wanneer de kinderen juist wel graag aan de gesprekken willen deelnemen, kijken we hoe dit het beste in jullie situatie past. Het kan zijn dat je als ouders met de gesprekken start en dat er gezamenlijke gesprekken plaatsvinden zodra je daar als ouders en kinderen klaar voor bent.

Ook kunnen kinderen of jongeren zelf voor aparte gesprekken komen voor een stuk begeleiding en het omgaan met de nieuwe situatie na een scheiding.